Permacultuur

Het doel van permacultuur is een samenwerking tussen de mens en haar omliggende natuur, gericht op een lange termijn overleving van beide. Met permacultuur ontwerp je een functioneel systeem om de mens heen met de sterkte en veerkracht van een natuurlijk ecosysteem.

Permacultuur is een wetenschap voor het ontwerpen van de menselijke leefomgeving op een manier die ecologisch duurzaam en economisch stabiel is. Permacultuur is ontwerpen mét de natuur.

Bij permacultuur gelooft men in lokaal, vers en gezond voedsel wat met respect voor de mens en de aarde is gegroeid.

Permacultuur gaat uit van drie ethische uitgangspunten GOED VOOR DE MENS,   GOED VOOR DE AARDE ,  EERLIJK DELEN !

In de natuur bestaat er geen afval. Wanneer wij mensen naar de natuur kijken en het ‘label’ afval in een ander daglicht plaatsen creëren wij mogelijkheden om hier een nieuwe bestemming aan te geven.

HET IS IN HET BELANG VAN ONS ALLEN OM KRINGLOPEN TE SLUITEN !