Privacyverklaring

In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe Ge-Zwam de persoonsgegevens verwerkt.

1. Ge-Zwam houdt zich te allen tijde aan de AVG wet en respecteert uw privacy.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij ?

Ge-Zwam verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Bepaalde persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor onze dienstverlening, bijvoorbeeld omdat wij zonder deze gegevens een door u geplaatste bestelling niet kunnen uitvoeren. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;

3. Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens ?

Wij, en onze dienstverleners, verzamelen persoonsgegevens op verschillende manieren: Wij verzamelen persoonsgegevens via de website, bijvoorbeeld indien u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, een account aanmaakt op de website, of een aankoop doet via de website. Wij verzamelen persoonsgegevens door middel van cookies en vergelijkbare technologie├źn. Wij verzamelen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening, bv een afleveradres.

4. Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?

Ge-Zwam verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Ge-Zwam analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Ge-Zwam verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

5. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

We zullen alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen. Echter in sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst.

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Ge-Zwam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij wet- of regelgeving ons verplicht om uw persoonsgegevens korter of langer te bewaren. Wij bepalen de specifieke bewaartermijn aan de hand van de volgende criteria: Zolang als u van onze producten en/of diensten gebruik maakt.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ge-Zwam en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ge-zwam.nl.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Ge-Zwam gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ge-Zwam gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zichzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

9. Ge-Zwam maakt gebruik van Google Analytics.

Bovendien wordt specifieke informatie, zoals IP-adressen en browsergegevens, anoniem verzameld met Google Analytics en overgehaald naar servers van Google. Google kan deze informatie aan derden doorspelen.

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Ge-Zwam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op of via info@ge-zwam.nl.

11. Ge-Zwam behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen.

Als u verdere vragen heeft over onze Privacyverklaring, kunt u ons bereiken via onderstaande gegevens:

Ge-Zwam De Oude Bleijk 85 2266CE Leidschendam Nederland Telefoonnummer: +31 (0)621592760 Emailadres: info’apestaart’ge-zwam.nl